1966 Marine Kazerne Hilversum   

wapmokh

Nadat ik goedgekeurd was bij het keuringsinstituut van de Koninklijke Marine in Hilversum dat duurde 5 dagen) werd ik op 11 september 1966 aangenomen als Hofmeester  der Derde Klasse. Ik meldde mij op 3 oktober 1966 en werd ingedeeld bij bak 245 met onder andere de hofmeesters: Bigot, Kessel, v/d Berg, Roukema en Kok  . De eerste  militaire vorming kreeg ik in Hollandse Rading bij het Marine Opleidingskamp Hilversum (MOKH). Deze opleiding duurde 8 weken en mijn baksmeester was Korporaal der  Mariniers Lieftinck. De eerste week werd je tijdens de Eerste Militaire Vorming (EMV) geleerd om je kleding en persoonlijke uitrusting te nummeren op de nummerzolder.  Daarna leerde je met het FAL geweer te gebruiken en de diverse rangen te herkennen en hoe je voor deze rangen moest groeten, tevens werd je geleerd te marcheren.

Ook werden er allerlei militaire richtlijnen bij je ingestampt die je daarna dan ook geheel uit je hoofd kon opdreunen; zoals de baksorder “De Koningin begeert, dat orde en tucht door aanmoediging en beloning, terechtwijzing en bestraffing rechtvaardig en gestreng zal worden gehandhaafd; dat iedere militair der zeemacht aan boord en in de inrichting der zeemacht zijn plichten nauwgezet zal vervullen en zal tonen, dat hem de verdediging en handhaving van de eer en de onafhankelijkheid des vaderlands met vertrouwen kan worden opgedragen

Met de oefeningen: “De Volharding” wat in hield dat je met een sloep roeiend naar Muiden en terug ging (met ijs op de riemen) en de “Eensgezind” (een speedmars) werd je conditie op een hoog peil gebracht. Wat mij is bijgebleven dat je in lange rijen op de toegangsweg naar de eetzaal stond te wachten en dat je nog rantsoenen kreeg zoals een blokje boter twee boterhammen plakje kaas en plakje vleeswaren.

sloep

Na de eerste militaire vorming kregen wij de eerste vakopleiding die duurde 16 weken en deze werd ook in Hilversum gegeven en bestond uit een theorie en praktijkgedeelte. Deze opleiding bestond uit het leren serveren van spijzen en dranken en het op correcte wijze bedienen van gasten. Het theoretische gedeelte bestond uit het klassieke menuleer, Warenkennis, Serveerkunde, Hygiëne en Drankenleer. Je werd gedurende deze opleiding in de avonduren te werk gesteld bij de Officiersmess om enige praktijkervaring  op te doen bij het bedienen van de Officieren. Deze opleiding werd onder andere gegeven door Korporaal Hofmeester Meier. Na afloop kreeg je een takenboek uitgereikt die je op je functie moest afwerken, nu heeft men een PBI- boek.

Hierna kreeg je ook nog een NBCD (Nucleaire Biologische Chemische Damage) opleiding, die werd toenmaals ook nog op de Marine Kazerne Erfprins gegeven en bestond uit een theoriegedeelte met leerstof over allerlei soorten branden, brandblusmiddelen en brandblustechnieken, uitleg over het gasmasker en diverse strijdgassen, allerlei kennis over het herkennen van leidingen aan boord van schepen, omdat alle leidingen aan boord van marine schepen een kleurcode hebben. Ook de nummering van compartimenten en luiken en deuren hebben een code zoals bijvoorbeeld 2 H 20.30 dit betekend moot 2 op het H dek 2de verblijf aan bakboord. (Een oorlogsschip is verdeeld in sectie´s van voor naar achter zo´n sectie noem je een moot)

oefenenspuiten

Het praktijk gedeelte bestond eruit om verschillende branden alleen en in teamverband te blussen. Lekkages en gaten te dichten met behulp van stutten ,splinterbakken en matrassen. Het gebruik van het gasmasker in een gascitadel waar echt gas werd gebruikt en je samen met een partner allerlei oefeningen leerde uitvoeren zoals het benutten van een gasmasker met twee personen. Later heb ik hier nog een cursus helikopter brandbestrijding gevolgd.