1993 – 1994 Marine vliegkamp “De Kooy”

wapkooyOmdat bij mijn vrouw op 16 september 1992 uitzaaiingen van borstkanker werd geconstateerd en zij daardoor op 14 december 1992 overleed werd ik op 5 januari 1993 geplaatst bij de bottelarij van marinevliegkamp de Kooy. Eerst nog in een ondergeschikte functie maar na 3 maanden werd ik daar chef bottelier.

In die tijd was er sprake dat de Kooy als eerste zou overgaan naar het systeem van het nieuwe bedrijfsrestaurant bij de Koninklijke Marine. Ik ging deel uitmaken van de projectgroep invoering bedrijfsrestaurants Koninklijke Marine en we vergaderden dan ook dikwijls over het te voeren computersysteem en programmatuur en de opzet van uitgifte balies etc. Tijdens deze vergaderingen bleek het opnieuw dat de hogere leiding van de Koninklijke Marine niet ingesteld was voor het invoeren van grote veranderingen zo werd er weken gepraat over de manier van betalen en werd er een systeem ingevoerd met vijf verschillende betaalmogelijkheden wat weer zijn weerslag had in de doorstroomsnelheid bij de kassa. Ook bij de keuze van het te voeren computer programma kon men geen goede keuze maken en moest het wiel weer geheel opnieuw worden uitgevonden ( de luchtmacht hanteerde al jaren een goed lopend systeem).

scannen0010

Willy Rijks- Quast

We verhuisden tijdelijk naar de oude kantine die als eetzaal was omgebouwd en er werd een porto cabine kombuis en vriezer annex koelkast geplaatst. Daar hebben we ongeveer een jaar ingezeten terwijl het bedrijfsrestaurant gebouwd werd. Voor dat dit gebouw echter klaar was werd ik bevorderd tot Sergeant Majoor van de Logistieke Dienst en overgeplaatst naar de Logistieke School te Amsterdam.

pr_enyshouse01

Bedrijfsrestaurant De Kooy

Inmiddels is men op alle walinrichtingen van de Koninklijke Marine over gegaan op bedrijfsrestaurants en is het gamellefonds verdwenen en geïntegreerd in het budget voeding systeem waarbij er voor iedere deelnemer aan een maaltijd een vastgesteld bedrag mag worden besteed.

Collega’s waren SGTLDV Peter Oele, Herman den Toom(†) , Rene  de Fey, KPLLDV Klaas Brakkee, Bernaert en mijn latere levenspartner Ingrid Buijks.

De invoering heeft al het improvisatievermogen van de koks de nek omgedraaid omdat men overging naar softwarematige receptuur en bestellingen. Met to gevolg een reductie aan arbeidsplaatsen van 34 naar 12. Later is men in zee gegaan met de cateraar PARESTO wat later toch ook niet zo’n goed idee bleek te zijn.