1985 – 1986 Hr Ms “Van Nes”

wapvannesIn 1985 werd ik geplaatst op Hr Ms “Van Nes” als korporaal bottelier en mijn chef was in die tijd Sergeant bottelier Johansson (†). Deze chef deed de functie van magazijnmeester en bemoeide zich nauwelijks met de bottelarij en liet mij geheel vrij om de bottelarij te runnen. Ik verzorgde de bestellingen, de verantwoording en de afgifte van de Rijksvoeding en bestellingen en de administratie van de zogenaamde gamellegelden. Ik verzorgde tevens de wekelijkse uitgifte van belastingvrije sigaretten en de zogenaamde meeneemdranken.Dit zijn belastingvrije dranken die men bij terugkeer tegen betaling mee naar huis mag nemen. Ook verzorgde ik alle formaliteiten en administratie betreffende de invoerrechten en accijnzen met betrekking tot de douane. In feite functioneerde ik toen al als Sergeant bottelier. Ik herinner me dat sergeant Johanssen nauwgezet elke dag het ellebogenboek bijwerkte zonder enig resultaat.

Na Sergeant Johansson werd mijn chef de Majoorbottelier Willem “plakkie dun” Renkers een alleraardige man. Ome Willem kreeg de beschikking over een Personal Computer van de firma IBM om de Toko administratie mee te doen maar daar zijn vertrouwen in dit moderne apparaat ver te zoeken was hielden we ook nog een handmatige administratie bij. Na enige tijd werd de Majoorbottelier Renkers af gelost door Majoorbottelier Hans Satter. Hans was redelijk gezet en had voor de gewoonte in de deur opening te gaan staan. Eén van zijn gevleugelde zinnen was “ je wilt er wel uit maar je kunt er niet uit” De Chef Logistieke Dienst was Majoorhofmeester Heinz Kok (†) en de Chef-kok was Majoor Kok Schoenmaker. Verdere collega’s die ik mij kan herinneren waren de Korporaals Ruud van Leeuwen (Onderofficieren) en Renee Poortvliet (Officieren)  en hofmeester Fred v/d Naald.

vannes

Gamelle Administratie

De gamellegelden waren een fonds waarvan de gelden ten goede kwamen ter veraangenaming van de maaltijden. Het systeem was zo opgezet dat elke persoon van een bepaalde rang en deelnemer aan een bepaalde maaltijd een vergoeding ter beschikking kreeg; als bijvoorbeeld een manschap die aan ontbijt, middagmaaltijd en avondmaaltijd deelnam de zogenaamde volle voeder kreeg 11 cent, een onderofficier volle voeder 24 cent en een officier volle voeder 60 cent en een volle voeder Kapitein ter Zee als Commandant 3 gulden. Voor deze bedragen konden diverse gamelle artikelen worden aangekocht.

De Gamelle artikelen bestonden vooral uit kruiden en specerijen, kroepoek, conserven in blik zoals augurken, zilveruitjes, Vruchten in blik, Groenten in blik zoals champignons & bleekselderie, Haricots verts. Zoetwaren zoals chocopasta, sandwichspread en honing en artikelen zoals Mayonaise, Fritessaus,Tomatenketchup Cornflakes en Chilisaus, snacks zoals kroketten, bitterballen. Voornamelijk artikelen die niet door de rijksvoeding werden verstrekt.

De Chef Bottelier beheerde de gamellegelden die aan de Gamelle Korporaals & Manschappen toekwamen. De Chef Hofmeesters Officieren & Onderofficieren beheerden de gamellegelden voor de Gamelle Officieren & Onderofficieren. Zij betaalden aan de Gamelle Korporaals & Manschappen(K+M) een bijdrage ter hoogte van het manschappen gamellegeld de zogenaamde Hoofdelijke Omslag omdat alle kruiden en specerijen ten laste kwamen van de Gamelle K+M. Tevens betaalden zij de door hun geleverde artikelen.Je voerde dus twee administraties naast elkaar met ieder zijn eigen voorraad kaartenbak en gescheiden opslag in diverse stores.

  Magazijnen

Je had diverse opslagruimten: Meelbergplaats, drogestores, drank bergplaatsen, sigarettenbergplaats voor boven de leidingen, bierbergplaats, tokobergplaats achter, diepvries midscheeps, groentekoelkast , zuivelkoelkast , aardappelbergplaats buiten en die moesten natuurlijk allemaal schoon gehouden worden. Vaak waren deze bergplaatsen slecht toegankelijk. Als voorbeelden de bierbergplaats die voorin onderin het schip gelegen was. Ook de diverse bergplaatsen voorin het schip boven de whalegang waren een aanslag op je knieën en rug want je kon je hier alleen op je hurken bewegen.Ook de diverse andere bergplaatsen waren een ramp zoals de bergplaatsen achter waar je eerst naar beneden moest dan door een slaapverblijf dan weer naar beneden tot je onder in het schip boven de schroefassen vier bergplaatsen had die erg vochtig waren omdat je je onder de waterlijn bevond. Andere magazijnen waren ver van de verbruiksruimten gelegen zodat je lange aanvoerlijnen had, dus veel gesjouw en geploeter.