1982 – 1982 Vliegkamp “De Kooij”

wapkooyIn september 1982 (na het overlijden van mijn vader) werd ik geplaatst bij marinevliegkamp de Kooy. Hier vervulde ik allerlei functies gedurende de drie maanden die ik daar geplaatst ben geweest.

Ik ondersteunde daar onder andere de magazijnmeester majoorkok Theo Bitter(†) met het bestellen en beheren van de barvoorraden van de diverse verkooppunten zoals de kantine, burgerkantine, officieren, onderofficieren en korporaals. Dit geschiedde toen nog handmatig via een voorraadkaartsysteem en het zogenaamde 17 kolommenboek Dit was een secuur werkje en je werkte de gehele administratie eerst helemaal in potlood uit om hem vervolgens geheel over te schrijven in inkt.De kolommen bestonden uit de ingekochte artikelen met hun (afgeronde) inkoopsprijzen en (afgeronde) verkoopsprijzen het restant en de aantallen verkochte artikelen met hun (afgeronde) inkoop en verkoopsprijzen en de gemaakte winst. Deze gegevens kwamen vanaf het dagelijks gebruikte kaartsysteem. Het 17 kolommenboek was dus eigenlijk een maandoverzicht van inkoop en verkoop. Verlies en winst rekening en balans

Ook maakten we iedere maand bij alle verkooppunten een restant dat we dan weer in het 17 kolommenboek verwerkten. Verder had ik elke week wel een andere hulpfunctie eigenlijk een manusje van alles. Deze plaatsing duurde 13 weken.

Collega’s hier waren Dirk van der Scheer, Piet Kop.