1990 -1991 Mijnendienst

In mei 1990 werd ik geplaatst bij de bottelarij van de mijnendienst alwaar ik de bestellingen verzorgde voor alle schepen. Alle mijnenvegers en ook de opnemingsvaartuigen Hr. Ms “Buyskes” en “Blommendaal” en het opleidingsvaartuig “Zeefakkel” vielen onder de mijnendienst. Ook de levensmiddelen voor de duikvaartuigen en Hr. Ms “Soemba” gelegen in Den Oever vielen onder onze zorgen.

Het was een erg drukke baan vooral op de maandagen was het erg vroeg opstaan om alle zeegaande schepen op tijd te bevoorraden. Samen met mijn chef Adjudantbottelier Rinus Grootjans, Sergeant Ldv Ben Arends en Korporaal Ldv John de Bruin en Fred Marcussen verzorgden we voor de administratie en verantwoording van levensmiddelen voor alle mijnenvegers en opnemingsvaartuigen. Ook verzorgden we alle bestellingen en transport van alle levensmiddelen. (zie  Mijnendienst)

Toentertijd werd de gehele verantwoording voor levensmiddelen (VVL) voor de varende eenheden die onder de Mijnendienst vielen nog op de Bottelarij gedaan later bij de verhuizing naar de nieuwe mijnendienst (1991)werden de schepen zelf verantwoordelijk voor hun aankoopbeleid en verantwoording.

In 1991 werd de mijnendienst gereorganiseerd en werd de bottelarij mijnendienst opgeheven, het transport en de bestellingen van levensmiddelen werden overgeheveld naar de Centrale Bottelarij. De gehele Mijnendienstkazerne verhuisde naar het nieuwe haven complex en door die maatregelen werd het functiebestand ingekrompen tot twee functies. En ik ging na 15 jaar bottelier gespeeld te hebben ineens functioneren als Chefkok op een standaard fregat met 200 bemanningsleden.