1988 – 1990 Hr Ms “Evertsen”

Dit was mijn eerste schip waar ik als Sergeant Bottelier functioneerde, het was een leuk schip met een leuke bemanning maar veel weet ik er niet meer van. Ik had hier de Sergeant Bottelier Piet Zonneveld afgelost en dus was het dik in orde met het voorraadniveau (winkeldochters, dit zijn artikelen die niet of nauwelijks verkocht worden) en de administratie wat ik bij andere schepen nog wel eens wat minder aantrof.

f815gjt

Deze plaatsing duurde erg kort ongeveer één jaar want alle van speykklasse fregatten gingen in de verkoop en werden verkocht aan Indonesië.De problemen met magazijnen waren dezelfde als bij de “van Nes”(lees daar). Dit was het laatste schip waar ik nog zelf het varkensvlees (karbonadestrengen, schouders, hammen en buiken) uitbeende en portioneerde, ook maakten we nog zelf gehakt. Het rundvlees kwam aan in een pakket dat bestond uit 9 verschillende kwaliteit soorten. Het rundvleespakket was genummerd van 1 tot 9.en bestond uit dozen van 13 kilo:

  1. Ossenhaas
  2. Bovenbil
  3. Plattebil
  4. Dunne Lende
  5. bloemstuk
  6. dikke rib
  7. Fijne rib
  8. Schenkel
  9. Soepbenen

Beheer & Administratie

Het functiegebied van de bottelier omvat naast het beheer over de Rijksvoeding en de Gamelle administratie nog een derde functiegebied namelijk de scheepstoko of magazijnmeester. Aan boord van schepen is een winkeltje (de centrale scheepstoko) waar de bemanningsleden allerlei artikelen kunnen kopen zoals tabaksartikelen, snoepwaren, toiletartikelen, frisdranken, gebruiksartikelen zoals parfums, schoensmeer, veters.

Voorts is er voor elke categorie een bar aan boord. Zo zijn er de bar officieren, bar onderofficieren, bar korporaals en de bar manschappen. Deze verkooppunten verkrijgen hun voorraden die uit sterke drank, bier en frisdranken en bar artikelen bestaan van de magazijnmeester. Deze draagt zorg dat de juiste artikelen aanwezig zijn en in voldoende mate.

Een voorbeeld van de voorraad er zijn zo´n 30 tal merken sigaretten, sigaren, 6 soorten shag, pijptabak, allerlei soorten sterke drank zoals diverse whisky merken, rum, jenever, port, sherry, diverse likeuren, berenburg eigenlijk teveel om op te noemen. Daarnaast nog een onnoembaar aantal parfums, eau de toilet en zeep artikelen

De administratie die geheel los staat van de voeding en gamelle administratie word tegenwoordig geautomatiseerd verwerkt door middel van een Personal Computer.

Een onderdeel van de functie van de magazijnmeester is het voeren van de administratie ten behoeve van de accijnzen en invoerrechten. Deze administratie bestaat uit een overzichtslijst van de door het schip ingevoerde artikelen (het zogenaamde formulier 38) op deze lijst staan de ingevoerde artikelen in hoeveelheid:

Brandstoffen (stookolie, helikopterbrandstof, torpedobrandstof), Suikerhoudende artikelen (limonades), Alcoholhoudende dranken( zoals bier, sterke dranken), Tabak en Sigaretten.

Verder verzorg je de invoerdocumenten die ieder lid van de bemanning in tweevoud moet indienen. Hierop berekent de douane de te betalen invoerrechten. Normaal komen er bij binnenkomst twee douanemedewerkers om het schip in te klaren maar soms worden er steekproefsgewijs uitvoerige controles uitgevoerd door de zogenaamde “Zwarte Bende”. Dan word iedere ruimte in het schip uitvoerig gecontroleerd op niet ingevoerde artikelen zoals drugs, alcohol, tabakswaren.