1967 – 1967 Marinekazerne Erfprins

waperfprins Na de opleiding werd ik op 17 april 1967 geplaatst op de Marinekazerne Erfprins waar ik bij de Officiersmess tewerk werd gesteld. Erfprins stond er toen om bekend dat er de  strengste discipline gold die bij de Koninklijke Marine werd gehanteerd met onder andere iedere morgen een baksgewijs (ochtendappel) waar je van top tot teen door  verschillende onderofficieren en officieren werd gecontroleerd op netheid en hygiëne. Ook voordat je ging passagieren en vrijdag voor je naar huis ging werd je uitvoerig  geïnspecteerd. Militair tenue was toen in je vrije tijd ook verplicht om te dragen.  Voor het weekeinde stond je dan ook je uniformbroek van een scherpe vouw te voorzien anders was je het haasje en moest je achteraan aansluiten. wij dachten op zekere dag de inspectie te ontlopen om een uur later te vertrekken maar helaas de onderofficier van politie (een sergeant-majoor van de mariniers) ving ons bij de poort op en moesten we alsnog door de mangel.

Het werk bestond uit het serveren van spijzen en dranken en het  schoonmaken van eetzalen en bargedeelten en de verblijven van de  officieren. Ook verzorgden we vaak uitgebreide feesten en partijen waar de echtgenotes van de heren officieren bij aanwezig waren. Meestal vonden die in het weekeinde plaats. Collega’s waren Hofmeesters Roukema, Rusette, Gerrit de Boer. Op de dag dat ik bevorderd werd tot Hofmeester der tweede klasse kreeg ik ook het bericht dat ik was overgeplaatst naar Curaçao.

helder_artillerie-school

Hoofdgebouw inmiddels gesloopt