1979 – 1980 MK Erfprins

Na mijn korporaals opleiding werd ik geplaatst in de bottelarij waar Sergeant Bottelier Kees Imthorn de scepter zwaaide. Van deze sergeant heb ik het eigenlijke Botteliersvak mogen leren. Daar heb ik de daarop komende vijftien jaren heel veel plezier van gehad want in dat vakgebied kon ik eigenlijk me geen buil meer vallen.En bovendien was Kees een alleraardige kerel waar menig mens een voorbeeld aan kan nemen.Ik heb zelden nog zo’n voorbeeldige chef gehad. Ik leerde er onder andere op tijd en in de juiste hoeveelheid te bestellen en hoe je een voorraad administratie moest bijhouden en een Verantwoording Van Levensmiddelen (VVL) moest indienen in Den Haag. Collega’s waren Cor Smit, Tjalling Ligthart en Peter de Vries.

 untitled

Erfprins,Keelpoort

Na een jaar ging ik intern over naar het kombuis waar ik in de groente-snijafdeling kwam, daar waren mijn collega’s Donna en Klaas Brakkee. Het was dikke pret in de groentesnij afdeling alleen die bergen aardappelen en groenten die we daar hebben panklaar gemaakt!! Je leerde er aardig snijden maar veel verder heb ik in dat kombuis niet geleerd omdat de Chef-kok toch iemand van de oude stempel was en nog dacht in een hokjes geest en LDV’ers meer als indringers zag dan als volwaardige leerling koks.Je deed op die manier dus ook geen ervaring op, wat je later in je marineloopbaan opbrak