1990- 1991 Willemsoord

In mei 1990 werd ik geplaatst bij de bottelarij van de mijnendienst alwaar ik de bestellingen verzorgde voor alle schepen. Alle mijnenvegers en ook de opnemingsvaartuigen Hr. Ms “Buyskes” en “Blommendaal” en het opleidingsvaartuig “Zeefakkel” vielen onder de mijnendienst. Ook de levensmiddelen voor de duikvaartuigen en Hr. Ms “Soemba” gelegen in Den Oever vielen onder onze zorgen.

Het was een erg drukke baan vooral op de maandagen was het erg vroeg opstaan om alle zeegaande schepen op tijd te bevoorraden. Samen met mijn chef Adjudantbottelier Rinus Grootjans, Sergeant Ldv Ben Arends en Korporaal Ldv John de Bruin en Fred Marcussen verzorgden we voor de administratie en verantwoording van levensmiddelen voor alle mijnenvegers en opnemingsvaartuigen. Ook verzorgden we alle bestellingen en transport van alle levensmiddelen. (zie Mijnendienst)

Toentertijd werd de gehele verantwoording voor levensmiddelen (VVL) voor de varende eenheden die onder de Mijnendienst vielen nog op de Bottelarij gedaan later bij de verhuizing naar de nieuwe mijnendienst (1991)werden de schepen zelf verantwoordelijk voor hun aankoopbeleid en verantwoording.

In 1991 werd de mijnendienst gereorganiseerd en werd de bottelarij mijnendienst opgeheven, het transport en de bestellingen van levensmiddelen werden overgeheveld naar de Centrale Bottelarij. De gehele Mijnendienstkazerne verhuisde naar het nieuwe haven complex en door die maatregelen werd het functiebestand ingekrompen tot twee functies.

 Willemsoord

Door de reorganisatie op de mijnendienst werd ik geplaatst bij het kombuis van de marinekazerne “Willemsoord”. Na 15 jaar in het Botteliersvak te hebben gefunctioneerd moest ik mij maar eens bekwamen in het Koksvak vond de marineleiding. Dus dan maar meteen in het grootste kombuis van de Koninklijke Marine. In dit kombuis werden voor zo’n 2500 personen 3 maaltijden per dag bereid.Het kombuis was verdeeld in allerlei brigades zo had je de ketel, braadbak en koude keuken sectie. De bakkerij was een aparte sectie op zich. Als je nieuw in het kombuis aantrad dan begon je in de koude keuken sectie daar deed je hoofdzakelijk snijwerk zoals groenten snijden. Ook verzorgden we daar o.a. de saladebar met diverse salades.Na een paar weken werd je in een roulatiesysteem opgenomen waarbij je in alle disciplines werd te werk gesteld. Onder de braadbaksectie (6 braadsleeën) vielen tevens de heteluchtovens (4 stuks en friteuses (4 met liftmechanisme). De Ketelsectie bestond uit 4 grote ketels met een inhoud van 250 liter en een batterij kleine ketels van 6 stuks van 100 liter.Verder had het kombuis de verantwoordelijkheid van een twintigtal buitenposten waar het eten naar werd getransporteerd in speciale warmhoudkisten waar en aparte vrachtauto voor was ingericht.

b59a146b-a7c7-3453-dee4-ada2200a45e0

Wat ik mij nog wel herinner waren de gigantische hoeveelheden die we er bereiden als voorbeeld geef ik hier 350 kg patates frites per maaltijd en wat had je gedacht van kippenpoten bakken doe er eens 2000. Voor een beetje omelet in de nasi klutsten we 720 eitjes. Voor de nasi 16 zakken rijst van ieder 25 kg dus 400 kg rijst.

Jan Kloth en ik werden door de Chef-kok de Adjudant Kok Ananias niet beoordeeld als stagelopend maar als volwaardige Sergeant Kok wat ons later in onze marineloopbaan toch zeker een rangsverhoging heeft gescheeld. Gedurende deze stageperiode werd bij mijn vrouw ook nog eens borstkanker geconstateerd dus je hoofd stond niet echt naar koken.